Alexander Kosolapov. “Mickey, Kamasutra et autres…”

Galerie Vallois, Paris. 06.12.2007–19.01.2008